LOKK

Vår restaurant
Torggata 18b - inngang Badstugata
0181 Oslo
22 11 22 88
Booking: selskap@lokkoslo.no